Med kroppen som utgångspunkt

Ömsa skinn, växa upp
"Jag vill visa kroppen som bestående av många lager, som byggs upp och bryts ner i takt med att man samlar på sig erfarenheter både kroppsligen och själsligen. En ständigt pågående förändring. Ett lager brister och ur det kan något nytt växa upp."
Terminens första uppgift i Visuell gestaltning och kommunikation.
Redovisning imorgon bitti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar