Från mitt nyligen avslutade stickprojekt, "Paraphernalia".Research till textiltryck. Som vanligt blev resultatet något helt annat. Mer om det senare!Ur skissboken i april - del 2.

Ur skissboken i april - del 1.